ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק הגנת הדייר ולחוק למניעת הפקעת שערים וספסרות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים