ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק הגנת הדייר ולחוק למניעת הפקעת שערים וספסרות

קוד המקור של הנתונים