ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק בתי הדין נגד ספסרות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים