ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק בתים משותפים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים