ועדה של הכנסת ה-1

ועדת המשנה לעניני תקנות שר הפנים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים