ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעיבוד סופי של חוק מבקר המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים