ועדה של הכנסת ה-17

משותפת לחוקה וחו"ב לעניין חוק האזנת סתר

קוד המקור של הנתונים