ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק הגנת החייל (דירה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים