ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לביטול חקיקת חירום בריטית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים