ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לרישום פטירת חיילים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים