ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום (עבירות תנועה דין חיילים) תש"ט-1949

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים