ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק ההגירה, תשי"א-1950

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים