ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לקיום תוקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים