ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לנושא פיתוח בר קיימא

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים