ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק הגנת החייל (שכירות משנה, הארחה וחילופים) תש"י-1950

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים