ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לתיקון בתי המשפט העירוניים תש"י-1950

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים