ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לענין חוק הבחירות (תיקון)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים