ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לאישור שופטים של בית המשפט העליון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים