ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לשיוויון זכויות האישה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים