ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת האפוטרופוס הכללי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים