ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת האפוטרופוס הכללי

כל ישיבות הועדה

  • 05/12/1949

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים