ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע "השמדת עם"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים