ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת פרי הדר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים