ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים