ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת הפיצויים (הגנה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים