ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים