ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לביטול עונש מלקות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים