ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק נוטריונים למסמכים נכריים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים