ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק בענין גיל הנישואין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים