ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק תפיסת נכסים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים