ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק הבחירות לכנסת השניה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים