ועדה של הכנסת ה-1

הוועדה לחוק המעבר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים