ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני מינויים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים