ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לנושא ביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת שראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים