ועדה של הכנסת ה-17

ו. משנה לנושא ביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת שראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים