ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני סדרי הבית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים