ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה בקשר לחקירת מעשי האונס וההתנפלויות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים