ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני משכורות (של ו. הכנסת)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים