ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לקביעת יום מרד הגיטאות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים