ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני הענקת אזרחות לחללי השואה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים