ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לענין העלאת עצמות הרצל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים