ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה להסדרת עבודות הכנסת בירושלים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים