ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לפניות הציבור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים