ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לבירור מקרי הפשע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים