ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לנושא הסדרי הפנסיה של עובדי רפא"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים