ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה ב'

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים