ועדה של הכנסת ה-0

הוועדה להכנת חוקת הבחירות לאסיפה המכוננת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים