ועדה של הכנסת ה-17

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדה לזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

קוד המקור של הנתונים