ועדה של הכנסת ה-17

משותפת כספים וזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

קוד המקור של הנתונים