ועדה של הכנסת ה-24

ועדת החינוך, התרבות והספורט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים