ועדה של הכנסת ה-17

ועדה מיוחדת לבעיית העובדים הזרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים