ועדה של הכנסת ה-23

ועדת משנה לנושא צדק סביבתי וחלוקתי בחברה הערבית

קוד המקור של הנתונים