ועדה של הכנסת ה-23

ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין

קוד המקור של הנתונים