ועדה של הכנסת ה-23

הוועדה המשותפת ליישומים ביומטריים לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים